Yoğun Bakım ve Palyetif Bakım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Yoğun Bakım ve Palyetif Bakım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Yoğun bakım; hastaların, 24 saat boyunca doktor ve hemşire gözetiminde olduğu, gerekli tedavilerin hemen uygulanabildiği özel ünitlerdir. Yoğun bakımda bulunan hastalara uygulanacak pulmoner rehabilitasyon programları ile hastaların yoğun bakım süreçlerini kısaltmak amaçlanmaktadır.

YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON

Yoğun bakım; hastaların, 24 saat boyunca doktor ve hemşire gözetiminde olduğu, gerekli tedavilerinin hemen uygulanabildiği özel ünitelerdir. Akut veya kronik organ yetmezlikleri, büyük cerrahi ameliyatlardan sonra veya hayatı tehdit eden acil tıbbi durumlarda hastalar yoğun bakım ünitelerine alınmaktadır.

Yoğun bakım ünitesinde bulunan hastaların ihtiyaçlarına göre pulmoner rehabilitasyon programı düzenlenir. Bu ihtiyaçlar genel olarak;

· Uzun süre yatmaya bağlı kas kuvvet ve kütlesi kaybı,

· Mekanik ventilasyon (Solunum Cihazından) ayrılması veya cihazına bağlanmanın önlenmesi,

· Solunum iş yükünü azaltmak,

· Hastaların sekresyon (balgam) çıkartmasını sağlamak ve atelektazi gelişimini önlemek,

· Solunum kas kuvvetini arttırmak,

· Solunum egzersizleri ile vücudun daha iyi oksijenlenmesini sağlamak ve akciğerlerin volümünü arttırmak olarak sıralanabilir.

Yoğun bakımda bulunan hastaların ayrıntılı olarak değerlendirdikten sonra pulmoner rehabilitasyon programına alınması gerekmektedir. Çünkü yoğun bakımda bulunan hastaların genel durumlarının her zaman stabil olmayabileceği unutulmamalıdır.

Doğru değerlendirmeden sonra hastaların ihtiyacına göre pozisyonlama ve mobilizasyon zaman kaybedilmeden başlanması gerekmektedir. Uzun süreli yatmaya bağlı gelişen kas kaybının engellenmesi için hastaların mümkün oldukça hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Bilinci açık ve spontan solunumu olan hastalara mutlaka göğüs fizyoterapisi uygulanmalıdır. Öncelikle solunum egzersizleri gösterilmelidir. Böylece hastaların akciğer kapasitesinde artma ve solunum iş yükünde azalma sağlamaktadır. Solunum egzersizlerine ilave olarak verilecek insentif spirometre ile hastaların akciğer hacminin arttırılması amaçlanmaktadır.

Hava yollarının açık ve akciğer hijyenin sağlanabilmesi için sekresyonların çıkartılması gerekmektedir. Bunun için hastaların genel durumuna göre postüral drenaj ve manuel teknikler uygulanabilir. Postüral drenaj yerçekimin etkisiyle sekresyonların hareket etmesi prensibine dayanan 12 pozisyondan oluşan bir tekniktir. Manuel teknikler ise; perküsyon, vibrasyon ve shaking gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler sekresyonun kopartılması ve hareketliliğinin sağlanması için kullanılır. Postüral drenaj ve manuel tekniklere ilave olarak hastaların sekresyonu daha iyi çıkartabilmeleri için etkin ve doğru öksürük tekniğinin hastalara öğretilmesi gerekmektedir.

Mekanik ventilasyon cihazına bağlanma, akciğerde hava hapsinin olması, artmış ölü boşluk gibi durumlar hastalarda solunum kas kuvvetinde azalmaya neden olmaktadır. Bu durum hastalarda genellikle solunum iş yükünü arttırmakta ve hastalarda solunum yetmezliğine neden olmaktadır. Bu tarz hastalarda solunum kas kuvvet eğitimi egzersizleri, solunum kas kuvvetinin arttırılması açısından çok önemlidir.

Yoğun bakımda kalış süresinin uzaması ile birlikte oluşan kas kaybının önlenmesi için Nöromuskuler elektrik stimülasyonu (Elektrik Kas Stimülasyonu) uygulanabilmektedir. Elektirik stimülasyonunun en büyük avantajı kas kuvvetini sağlarken hastalarda yorgunluk oluşturmamaktadır.

Yukarda belirtilen uygulamaların temel amacı; hastaların mümkün olan en kısa sürede yoğun bakım sürecinin tamamlanması ve yaşam kalitesinin arttılmasıdır.SOSYAL MEDYA
SOLUNUM FİZYOTERAPİSTİ İstanbul / Türkiye 0553 321 8117 - bilgi@solunumfizyoterapisti.com
Yoğun Bakım ve Palyetif Bakım'da Pulmoner Rehabilitasyon