İnterstisyal Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon

İnterstisyal Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon

İnterstisyel Akciğer Hastalığı akciğer fibrozisine neden olan ve akciğerin esnekliğinin azalması ile sonuçlanan, 150'nin üzerinde akciğer hastalığından oluşan bir hastalık grubudur.

İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH) akciğer fibrozisine neden olan ve akciğerin esnekliğinin azalmasın ile sonuçlanan, 150’nin üzerinde akciğer hastalığından oluşan bir hastalık grubudur. Genellikle nedeni bilinmemektedir. Sistemik hastalıklar, mesleki maruziyet, akciğer enfeksiyonlar, sigara ve genetik faktörler ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

İnterstisyel akciğer hastalığı, akciğerde inflamasyon ve fibrozise (akciğerin sertleşmesi) neden olur. İAH, restriktif tipte bir akciğer hastalığıdır. Genellikle alveoller membranın kalınlaşması ile gaz değişimi (oksijen karbondioksit) azalır. Akciğer fibrozu nedeni ile solunum iş yükü artmaktadır. Bu gibi durumlar nedeni ile hastalığın ilk belirtisi nefes darlığıdır. Daha sonra:

· Öksürük

· Yorgunluk – Halsizlik

· Kas kaybı

· Fiziksel kapasitede azalma

· Hemoptizi görülebilir.

Hastalar istirahat halinde iken nefes darlığı ve yorgunluk azdır. Bu nedenle fazla hareket etmek istemezler. Hareketsizlikle birlikte kas kaybında artış görülür. İAH hastalarda yaşam kalitesinin ve fiziksel kapasitenin arttırılması için Pulmoner Rehabilitasyon uygulanmalıdır.

Pulmoner Rehabilitasyon Programına alınan hasta önce değerlendirilir. Değerlendirmenin doğrultusunda program düzenlenir.

Hasta eğitimi ile hastalık hakkında bilgi verilir. Oksijen kullanımı öğretilmelidir. Nefes darlığı ile baş etmeyi ve enerji koruma teknikleri öğretilmelidir.

Egzersiz eğitiminde; aerobik, dirençli ve solunum kas eğitimi kullanılabilir.

Aerobik egzersiz için bisiklet, yürüyüş bandı, dans gibi aerobik egzersizler kullanılabilir. Hastanın durumuna göre egzersizin şiddeti, sıklığı ve süresi belirlenir. Eğer hasta oksijen desteğine ihtiyaç duyuyorsa (spO2 < 88) mutlaka hastaya oksijen desteği verilmelidir. Hastanın durumuna göre egzersizin şiddeti, sıklığı ve süresi kademeli olarak arttırılabilir. Hastanın tolerasyonuna göre tek bacak bisiklet çevirme veya tek el, el ergometresi kullanılabilir.

Dirençli egzersiz eğitimi büyük kas gruplarına yönelik serbest ağırlıklar veya dirençli bantlar kullanılarak kas kuvvetlendirme yapılmalıdır. Hastanın durumuna göre ağırlık miktarı, set sayısı ve tekrar sayısı belirlenir. Ayrıca elektrik stimülasyonu kullanarak hastaların kas kuvvetini arttırılabilir.

Solunum Kas eğitimi, İAH hastalarında solunum kas zayıflığı görülebilmektedir. Öncelikle Hastanın solunum kas kuvvetinin ölçülmesi gerekmektedir. Sonuca göre solunum kas eğitim cihazının derecesi ayarlanır. Hastalar haftanın en 5 günü, günlük 20-30 dakika arası ortalama 8 hafta devam etmesi tavsiye edilir.

Hastalara solunum egzersizleri hastalara öğretilmelidir. Ayrıca sekresyonu olan hastalara havayolu temizleme teknikleri gösterilmelidir. 

Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyon ile hastaların fiziksel kapasitesi ve yaşam kalitesi artar, nefes darlığı ve depresyon azalır. Pulmoner rehabilitasyon İnterstisyel Akciğer Hastalığında güvenle uygulanabilir.  

SOSYAL MEDYA
SOLUNUM FİZYOTERAPİSTİ İstanbul / Türkiye 0553 321 8117 - bilgi@solunumfizyoterapisti.com
İnterstisyal Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon