Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları

KOAH'ta Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH'ta Pulmoner Rehabilitasyon

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) akciğerin zararlı partikül veya gazlara maruz kalması sonucu, hava yollarının kalıcı olarak daralması ve akciğerin yapısının bozulmasına bağlı solunumsal semptomlarla karakterize, yaygın, önlenebilir bir hastalıktır.
Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Astım uyaranlara karşı hava yolunun duyarlılığı ile ilişkili kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası olduğu tahmin ediliyor.
Yaşlılarda Pulmoner Rehabilitasyon

Yaşlılarda Pulmoner Rehabilitasyon

Uzayan yaşam süresi dünya nüfusunun yaşlanmasına neden olmaktadır. Yaşlanma ile birlikte yaşamı kısıtlayan birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların bir çoğu akciğerlerden kaynaklanmaktadır.
İnterstisyal Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon

İnterstisyal Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon

İnterstisyel Akciğer Hastalığı akciğer fibrozisine neden olan ve akciğerin esnekliğinin azalması ile sonuçlanan, 150'nin üzerinde akciğer hastalığından oluşan bir hastalık grubudur.
Nöromüsküler Hastalıklarda Pulmoner Rehabilitasyon

Nöromüsküler Hastalıklarda Pulmoner Rehabilitasyon

Kaslarda veya kas-sinir bağlantılarında görülen hastalıklara Nöromüsküler hastalıklar (NMH) denir. Nöromüsküler hastalıklar alt gruplarında birçok hastalık bulunmaktadır.
Kistik Fibrozis'de Pulmoner Rehabilitasyon

Kistik Fibrozis'de Pulmoner Rehabilitasyon

Kistik fibrozis (KF) beyaz ırkta görülen genetik bir hastalıktır. Kistik fibrozis hastalarının vücutlarında bulunan salgılar susuz ve yoğun kıvamlıdır. Bu durum başta akciğer olmak üzere karaciğer, mide, bağırsak, pankreas, ter ve tükürük bezleri ve genital bezleri etkilemektedir. Susuz ve yoğun kıvamlı salgılar organlarda birikerek tıkanmaya ve enfeksiyonlara neden olmaktadır.
Bronşektazi'de Pulmoner Rehabilitasyon

Bronşektazi'de Pulmoner Rehabilitasyon

Bronşektazi bir veya daha fazla bronşun inflamasyon nedeni ile normalden daha fazla genişlemesidir. Bronşektazide tedavinin amacı; hastalığın semptomları azaltmak, enfeksiyonu kontrol altında tutmak, alevlenmeleri önlemek ve mukusun atılması ile hava yolunun temizliğini sağlamaktır.
Yoğun Bakım ve Palyetif Bakım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Yoğun Bakım ve Palyetif Bakım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Yoğun bakım; hastaların, 24 saat boyunca doktor ve hemşire gözetiminde olduğu, gerekli tedavilerin hemen uygulanabildiği özel ünitlerdir. Yoğun bakımda bulunan hastalara uygulanacak pulmoner rehabilitasyon programları ile hastaların yoğun bakım süreçlerini kısaltmak amaçlanmaktadır.
SOSYAL MEDYA
SOLUNUM FİZYOTERAPİSTİ İstanbul / Türkiye 0553 321 8117 - bilgi@solunumfizyoterapisti.com