Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon

Astım uyaranlara karşı hava yolunun duyarlılığı ile ilişkili kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası olduğu tahmin ediliyor.
Astım uyaranlara karşı hava yolunun duyarlılığı ile ilişkili kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası olduğu tahmin ediliyor. Astımda görülen hava yolu daralması ile birlikte: * Dispne (Nefes Darlığı) * Hırıltılı Solunum * Kuru öksürük * Gece öksürüğü * Göğüs ağrısı * Zor nefes alıp verme gibi semptomlar görülebilmektedir. Astım tanısı SFT ölçümleri ve ayrıntılı anamnezler ile yapılmaktadır. Bazı hastalarda tanı konulduktan sonra hastaların düzenli olarak zirve ekspiratuar akım (PEF) takibi yapılması istenebilir. Günümüzde astım hastalarının düzenli Pulmoner rehabilitasyon programına katılması ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak egzersiz, faydaları ve sağlıklı bir yaşam tarzı için gereklidir. Düşük fiziksel aktivite astım alevlenme riskini yükseltmektedir. Pulmoner rehabilitasyona başlayacak olan hastaların Egzersiz – İndüklü bronkokonstrüksiyonu (EİB) açısından değerlendirilmesi çok önemlidir. Egzersiz öncesinde ve sonrasında astım hastalarının ısınma ve soğuma periyotlarını uygulaması (EİB) riskini azaltır. Hastalar inhale bronkodilatörlerini egzersiz seansı öncesinde kullanmalıdır. Yapılan çalışmalarda egzersiz eğitimi sonrası maksimum O2 tüketimi, yaşam kalitesi ve maksimum ventilasyonda gelişme gösterilmiştir. Ayrıca egzersiz eğitimi ve PR; maksimum egzersiz kalp hızını azaltır, gelişen semptomlarda, egzersiz sırasında daha az korkuya, nefes darlığı ve aksiyete ile ilgili gelişme sağlar.
Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon
SOSYAL MEDYA
SOLUNUM FİZYOTERAPİSTİ İstanbul / Türkiye 0553 321 8117 - bilgi@solunumfizyoterapisti.com
Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon